Page navigator: . Home . Kayak & Canoe Center . River Tours . Karloveské rameno, dunajské chránené Územie európskeho významu | Karloveské rameno, Danube Biodiversity River Tour

Paddler Hostel**
Ubytovanie v Bratislave
Booking
Hostel
Services
Rules
Prices
Location
Travel to us
How far is...
Reviews [Guestbook]

Paddler Club&Cafe
Program
Club&Cafe
Music
Kino
Slide and talk show
Kids

Rent a Boat
Požičovňa kajakov a kanoe
Rent a Boat

Kayak & Canoe Center
Centrum kajakovania a kanoistiky
River Tours
Young Paddlers
Services

Links to visit
Stránky, ktoré vás môžu zaujať
Bratislava
Hostels

All about Paddler
Kontakty a informácie o nás
Contacts
Opening hours
Work with us

Kontakt
)i( s.r.o.
Dunajska 39
811 08 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421-2-2060 2020
www.paddler.sk

booking: sorry, hostel is closed and bookings are not accepted

office: info@paddler.sk
Karloveské rameno, dunajské chránené Územie európskeho významu
Karloveské rameno, Danube Biodiversity River Tour
Láka vás predstava divokých lužných lesov s bohatou faunou a flórou nedaleko centra mesta? Vychutnajte si pohodový splav v kajaku alebo kanoe.

Galéria splavov


Splav Karloveského ramena, ktoré je časťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, súčasti siete Natura 2000, dôležitého pre ochranu biotopov medzinárodného významu.

V minulosti boli tieto zvyšky lužných lesov súčasťou prekrásnych starobylých porastov, ktoré sa rozprestierali pozdĺž Dunaja a jeho ramien. Väčšina z nich však zanikla v dôsledku ľudskej činnosti.

Splav Karloveského ramena, vzdialeného len 4 kilometre od centra mesta, je skvelou príležitosťou, ako sa na chvíľu ponoriť do prírody. Poľahky môžete naraziť na volavky popolavé, bobry, netopiere, motýle, žaby, ryby a občas dokonca aj korytnačky, alebo si len vychutnať úžasnú zelenú farbu všadeprítomnej vegetácie.

Niet sa preto čo diviť, že vodný zdroj Sihoť, s jednou z najčistejších vôd v Bratislave aj na celom Slovensku, sa ukrýva práve v strede tohto chráneného územia.

Doba trvania aktivity: ca. 2 h 30 min.

Štandardné časy začiatkov:
Nutná rezervácia vopred (telefonicky alebo mailom)
Hlavná sezóna 14.5. - 5.8.2012:
5:00*, 10:30, 13:30, 17:00, 19:00
Jarná a jesenná sezóna 1.3.-13.5. a 6.8.-15.9.2012:
5:00*, 8:30, 17:30

*raňajky po splave
Individuálne časy možné po dohode.

Ceny:
30 EUR / 1 osoba
25 EUR / osobu ak sú 2 os. a viac
Imagine wild flooded forests with various fauna and flora species just 4 km away from city centre? Do it nature friendly way, enjoy peaceful kayak or canoe tour.

River Tours Gallery


River tour to Karloveské rameno – part of Special Area of Conservation Bratislavské luhy, protected area of Natura 2000 network, established especially for the protection of habitats.

During the past, these forests were part of beautiful ancient flooded forests, very typical for the area, most of which has disappeared by the human impact.

Karloveské rameno is less than 4 kilometres far from Bratislava city centre, it is a quiet relaxing place, where you can meet Grey Heron, beavers, bats, butterflies, frogs, fish, turtles or just enjoy being in the nature, surrounded by green colour of flood forest vegetation.

No wonder that the water resource with one of the cleanest water in Bratislava and even in whole Slovakia is hidden in the middle of the protected area.

Activity duration: ca. 2 h 30 min.

Regular tour times:
Booking needed in advance (by phone or email)
Summer Season 14.5. - 5.8.2012:
5:00*, 10:30, 13:30, 17:00, 19:00
Spring and Autumn Season 1.3.-13.5. a 6.8.-15.9.2012:
5:00*, 8:30, 17:30

*aftertour breakfast included
Individual times by agreement.

Prices:
30 EUR / single person
25 EUR / per person if 2 and more

facebook share | [bry - 2012-04-01 00:00:00]


Info


Google +1
Support us on Google by clicking +1 here - podporte nás na Google kliknutím na +1 tu:FacebookPaddler Club
Program


Všetky podujatia
See all events
webworks © bryan