Page navigator: . Home . Paddler Hostel** . Rules .

Paddler Hostel**
Ubytovanie v Bratislave
Booking
Hostel
Services
Rules
Prices
Location
Travel to us
How far is...
Reviews [Guestbook]

Paddler Club&Cafe
Program
Club&Cafe
Music
Kino
Slide and talk show
Kids

Rent a Boat
Po┼żi─Źov┼ła kajakov a kanoe
Rent a Boat

Kayak & Canoe Center
Centrum kajakovania a kanoistiky
River Tours
Young Paddlers
Services

Links to visit
Str├ínky, ktor├ę v├ís m├┤┼żu zauja┼ą
Bratislava
Hostels

All about Paddler
Kontakty a informácie o nás
Contacts
Opening hours
Work with us

Kontakt
)i( s.r.o.
Dunajska 39
811 08 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421-2-2060 2020
www.paddler.sk

booking: sorry, hostel is closed and bookings are not accepted

office: info@paddler.sk
Podmienky ubytovania
Rules for staying here
Ak├Ż po┼żi─Źaj, tak├Ż vr├í┼ą
M├íme radi pekn├ę veci a radi sa s tebou u n├ís o ne podel├şme. Z├íle┼ż├ş n├ím na tom, aby si sa u n├ís c├ştil dobre, a aby sa mohli c├şti┼ą rovnako pr├şjemne v┼íetci, ─Źo pr├şdu po tebe.

Nefaj─Źiarska prev├ídzka
Cel├Ż objekt je nefaj─Źiarsk├Żm zariaden├şm. Faj─Źenie je zak├ízan├ę aj na izb├ích, okn├ích, balk├│noch a teras├ích.

Pre faj─Źiarov m├íme vyhraden├ę pekn├ę outdoorov├ę priestory ;)

Pokuta za poru┼íenie z├íkazu faj─Źenia je 66 EUR.

V┼íeobecn├ę podmienky pre ubytovanie a slu┼żby v Paddler Hostel**
Verzia 20090620

Prev├ídzka zariadenia a podmienky, ktor├ę nie s├║ upraven├ę v tomto texte inak, sa riadia predpismi platn├Żmi v Slovenskej republike.

Názov zariadenia:
Paddler Hostel**
Ďalšie názvy prevádzok: Paddler Club & Cafe


Prev├ídzkovate─ż:
PADDLER CLUB, s.r.o.
Ru┼żov├í dolina 6
Bratislava
Zodpovedn├Ż z├ístupca: Branislav Turek
I─îO 44550553
I─î DPH SK2022753931

Typ a kateg├│ria ubytovacieho zariadenia: Turistick├í ubytov┼ła**

Objedn├ívate─ż je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í zabezpe─Źuje rezerv├íciu a objednanie ubytovania alebo slu┼żieb v prospech seba alebo v prospech u┼ż├şvate─ża.

U┼ż├şvate─ż je fyzick├í osoba alebo skupina os├┤b, ktor├í je u┼ż├şvate─żom slu┼żieb alebo ubytovania.

Ubytovanie
Jedno- a┼ż 4-poste─żov├ę izby so samostatnou k├║pe─ż┼łou s WC
1 x 4-5-poste─żov├Ż suite s klimatiz├íciou, samostatnou k├║pe─ż┼łou s WC
1 x turistick├í izba Dorm s 3 poste─żami, sprchov├Żm k├║tom a WC
Mo┼żnos┼ą Camp & Bivak, parkovanie s obytn├Żm pr├şvesom.

Rezervácia
Rezerv├ície a objedn├ívky ubytovania prij├şmame e-mailom, telefonicky alebo sp├┤sobom uveden├Żm na str├ínke hostel.paddler.sk
Rezerv├ícia sl├║┼żi na predbe┼żn├ę objednanie ubytovania a slu┼żieb a m├┤┼że zosta┼ą otvoren├í po dobu nevyhnutn├║ na potvrdenie, zmenu alebo zru┼íenie objend├ívky. Rezerv├ícia je nez├ív├Ązn├Ż akt.

Potvrdenie objednávky
Prev├ídzkovate─ż m├í pr├ívo pred potvrden├şm objedn├ívky po┼żadova┼ą uhradenie z├ílohy vopred. Zmluvn├Ż vz┼ąah nast├íva v okamihu potvrdenia objedn├ívky, v pr├şpade z├ílohy v okamihu zaplatenia z├ílohy najnesk├┤r do lehoty splatnosti.
Potvrden├şm objedn├ívky sa poskytovate─ż zav├Ązuje k plneniu slu┼żieb a objedn├ívate─ż sa zav├Ązuje k ├║hrade za objendan├ę.

Storno
Storno je mo┼żn├ę iba na z├íklade dohody medzi prev├ídzkovate─żom a objedn├ívate─żom. Storno mus├ş by┼ą potvrden├ę p├şsomne najnesk├┤r 1 de┼ł pred za─Źiatkom poskytovania objednan├Żch slu┼żieb. Ak stornovan├ę ubytovanie alebo slu┼żby vyu┼żije tret├ş subjekt, prev├ídzkovate─ż je povinn├Ż zoh─żadni┼ą tak├ęto pr├şjmy pri pos├║den├ş v├Ż┼íky storno poplatku, v opa─Źnom pr├şpade je objend├ívate─ż povinn├Ż zaplati┼ą 90% storno poplatok z ceny objednan├Żch slu┼żieb.

Prepadnutie
Nevyu┼żit├ę poplatky za ubytovanie a slu┼żby na ktor├ę sa nevz┼ąahuje storno podmienka prepad├ívaj├║ v prospech poskytovate─ża.

Pokuty
Za zmluvn├║ pokutu s├║ pova┼żovan├ę nasledovn├ę:
- storno za zrušenie ubytovania,
- prepadnutie nevy─Źerpanej ─Źasti slu┼żieb,
- pokuta za faj─Źenie.
Na pokuty sa v zmysle z├íkona nevz┼ąahuje DPH.

Agent├║ry a cestovn├ę kancel├írie (agent)
V pr├şpade objedn├ívky ubytovania a slu┼żieb prostredn├şctvom agenta je pre prev├ídzkovate─ża zmluvn├Żm partnerom objedn├ívaj├║ci agent. Agent je povinn├Ż uskuto─Źni┼ą objedn├ívku v prospech u┼ż├şvate─ża riadne. Prev├ídzkovate─ż nezodpoved├í za vz┼ąahy medzi agentom a u┼ż├şvate─żom.

Check in
N├ístup na ubytovanie je mo┼żn├Ż od 14:00 do 22:00 hodiny. V pr├şpade dohody, je mo┼żn├Ż Check-In aj sk├┤r.

Check out
Ubytovan├ş s├║ povinn├ş uvo─żni┼ą izby najnesk├┤r do 10:00. Prekro─Źenie lehoty na Check-Out je spoplatnen├ę vo v├Ż┼íke 50% z ceny ubytovanie pri prekro─Źen├ş do 15:00 hodiny.

Obmedzenie alebo zru┼íenie ubytovania alebo slu┼żieb
Prev├ídzkovate─ż m├í pr├ívo obmedzi┼ą alebo zru┼íi┼ą ubytovanie a poskytovanie slu┼żieb v pr├şpadoch, ke─Ć zo strany ubytovan├ęho d├┤jde k po┼íkodzovaniu majetku, zne─Źis┼ąovaniu, zak├ízanej manipul├ícii (elektrick├ę zariadenia, ohe┼ł) alebo poru┼íeniu z├íkona.
Prev├ídzkovate─ż m├í pr├ívo na nevyhnutn├Ż ─Źas zamedzi┼ą pr├şstup alebo zadr┼ża┼ą osobn├ę veci alebo majetok v pr├şpade, ┼że je d├┤vodn├ę podozrenie na pr├ívo obmedzenia alebo zru┼íenia ubytovania.

No─Źn├Ż k─żud
Od 22:00 do 6:00 je v ubytovacej ─Źasti no─Źn├Ż k─żud.

Reklamácie
Reklam├ície na stav a kvalitu ubytovania je potrebn├ę poda┼ą do 30 min├║t od Check-In alebo neodkladne po ich vzniku. Reklam├ície sa pod├ívaj├║ na recepcii.

Zodpovednos┼ą
Prev├ídzkovate─ż vykon├íva be┼żn├ę opatrenia smeruj├║ce k bezpe─Źnosti host├ş.
Prev├ídzkovate─ż nezodpoved├í za ┼íkody a straty, ktor├ę m├┤┼żu vznikn├║┼ą v s├║vislosti s vyu┼ż├şvan├şm ubytovania a slu┼żieb.
Za osobn├ę veci a cennosti ako aj majetok a vozidl├í nesie riziko zodpovednosti ich majite─ż.
U┼ż├şvate─ż je plne zodpovedn├Ż za ┼íkody sp├┤soben├ę na majetku a za ┼íkody vo─Źi prev├ídzkovate─żovi. U┼ż├şvate─ż zodpoved├í aj za v┼íetky ┼íkody sp├┤soben├ę poru┼íen├şm z├íkazu faj─Źenia alebo manipul├ície s oh┼łom, za ┼íkodu sa pova┼żuje aj znehodnotenie zariadenia a interi├ęru cigaretov├Żm dymom. V pr├şpade aktiv├ície po┼żiarneho hl├ísi─Źa s├║ za ┼íkodu pova┼żovan├ę aj v┼íetky n├íklady spojen├ę s po┼żiarnym poplachom a v├Żjazdom hasi─Źov.
Za u┼ż├şvate─ża, ktor├Ż nie je pr├ívne sp├┤sobil├Ż, preber├í zodpovednos┼ą z├íkonn├Ż z├ístupca alebo objedn├ívate─ż.

Ceny
Ceny za ubytovanie a slu┼żby s├║ zverejnen├ę na www str├ínke hostel.paddler.sk.

Platobn├ę podmienky
Platby za ubytovanie a slu┼żby sa prij├şmaj├║ v hotovosti alebo bankov├Żm prevodom. Za ubytovanie sa plat├ş 100% vopred, najnesk├┤r v momente Check-In.

Vyhlásenie o ochrane súkromia
Prev├ídzkovate─ż prehlasuje, ┼że osobn├ę ├║daje, ktor├ę z├şskava od ubytovan├Żch host├ş s├║ pou┼ż├şvan├ę v├Żlu─Źne v zmysle z├íkonn├Żch predpisov.
V objekte a v jeho okol├ş m├┤┼że by┼ą umiestnen├Ż syst├ęm na sledovanie pohybu os├┤b, elektoronick├Ż zabezpe─Źovac├ş syst├ęm alebo in├ę syst├ęmy zameran├ę na ochranu os├┤b a majetku. Tak├ęto syst├ęmy m├┤┼żu v nevyhnutnej miere uchov├íva┼ą z├íznamy.

Nefaj─Źiarska prev├ídzka
Cel├Ż objekt je nefaj─Źiarsk├Żm zariaden├şm. Faj─Źenie je zak├ízan├ę aj na izb├ích, okn├ích, balk├│noch a teras├ích. Pokuta za nedodr┼żanie z├íkazu je 66 EUR.

Odpad
Je zak├ízan├ę umiest┼łova┼ą odpad mimo n├ídob alebo priestorov na to vyhraden├Żch. Je zak├ízan├ę vyhadzova┼ą odpad z okien alebo vhadzova┼ą odpad do WC. Za odpad je pova┼żovan├Ż aj ohorok z cigarety.
Kick back as you've got
we like nice things and we are ready to share them with you. It is important you and all others after you feel good here.

No smoking
All property and nearest surrounding is non smoking. Smoking is prohibited at rooms, windows and balconies too.

For smokers we have nice outdoor area ;)

Fine for illegal smoking is 66 EUR.

General conditions for accommodation and services in Paddler Hostel**
Version 20090620

Operation of hostel and conditions not described here are subject of applicable law valid in Slovakia.

Name of property: Paddler Hostel**
Additional departments: Paddler Club & Cafe


Operator:
PADDLER CLUB, s.r.o.
Ru┼żov├í dolina 6
Bratislava
Responsible representative: Branislav Turek

Accommodation standard: Hostel**

Customer is physical or juridical person who is placing reservation and order of accommodation or services or goods for self or for third party guest.

Guest is physical person or group of physical persons using accommodation, services of goods.

Accommodation
Single, double, triple and quad rooms, with independent bathroom with toilet
1 x 4-5-bed suite, with air conditioning and independent bathroom with toilet
1 x 3-bed Dorm with shower and toilet
Possibility of Camp & Bivak, caravan parking

Booking
Booking and orders are accepted via email, phone or the way described further at webpage hostel.paddler.sk
Booking is proforma order and it can be let open for necessary time period needed for confirmation, change or cancellation. Booking is not binding.

Order confirmation
Hostel is authorized to request proforma payment or deposit advance payment prior to order confirmation. Contract is valid after order confirmation from hostel or after proforma or deposit advance payment reaches cash or bank account of hostel within time.
Hostel is obligated to keep the rooms reserved by the customer available and to render the agreed services. The customer or guest is obligated to pay the applicable or agreed prices for rooms provided and for other services used.

Cancellation
Cancellation by the customer of the contract concluded with the hostel requires the operatorÔÇÖs written consent. If such is not given, then the 90% of price agreed in the contract must be paid even if the customer or guest does not avail himself of the contractual services. Cancellation must be written and confirmed latest 1 day prior to reserved services. If rooms are not used by the customer or guest, the hostel must apply credit for the income from renting the rooms to other parties and also for saved expenses.

Forfeiture
Not cancelled unused services or accommodation will forfeiture in advance of hostel.

Penalty
The contractual penalty are considered as follows:
- Cancellation fee or costs,
- Forfeiture of unused services,
- The penalty for smoking.
Under the Act VAT is no applicable to fines.

Agency
In case your reservation is made via agency, we accept agency as customer and you as guest. Agency is responsible for valid order. Hostel is not taking responsibility for agency failure.

Check in
Accommodation check in is possible from 14:00 until 22:00 at the date. Check in is possible also in agreed time even prior the date or hour.

Check out
Check out time is latest by 10:00 at the date. Check out overdue is charged with 50% of regular accommodation price if left by 15:00.

Accommodation and services ban
Hostel can ban guest's rights to use accommodation or services in case, guest harms the property or equipment, or user makes illegal manipulation (electrics, fire or else), or user violate the rules or law.
Hostel can restrict access to property, or to personal things or valuables of the guest especially when there is probable suspicion for ban of damage refund.

Night idle
22:00 - 6:00 accommodation part should be quiet.

Claims
We accept Check in claims within 30 minutes. All other claims should be addressed as soon as possible to reception.

Responsibility
Hostel is taking several actions leading to safety of guests. Hostel is not taking any responsibility for looses and damages related more or less to accommodation or services such as valuables. Guest is responsible for own valuables and things as well as for cars and things in it.
Guest is responsible for any damage on hostel property made by misuse, abuse, mean or accidental. Guest is responsible for any damage caused by omiting smoking ban or any manipulation with fire, smoking smell is also handled as a damage. Cigarette smoke can activate the fire alarm, guest is responsible for all costs related to fire alarm activation.
For legally irresponsible persons the responsibility taken by parent or customer.

Prices
Prices for accommodation and services are available at web page hostel.paddler.sk

Payment conditions
Payment for accommodation and services can be made in cash or wire transfer. Accommodation should be paid 100% in advance, latest by check in.

Privacy statement
We confirm, that any personal data are used only for legal purpose within law regulations.
In property and surroundings there can be installed watching system, electronic safety or alarm. System can be recording pictures or other safety data.

No smoking
All property and nearest surrounding is non smoking. Smoking is prohibited at rooms and balcony too. Smoking ban penalty is 66 EUR.

Littering
Littering is prohibited, garbage cans usage is mandatory. WC littering is prohibited too. Cigarette stub is littering too.

Article link | | [bry - 2010-10-07 00:00:00]
Info


Google +1
Support us on Google by clicking +1 here - podporte n├ís na Google kliknut├şm na +1 tu:FacebookPaddler Club
Program


VÜetky podujatia
See all events
webworks ę bryan